ERTMS Congres header
NL / EN

Time to Act!

Dagvoorzitter: Donatello Piras

Drie jaar na de start van de uitrol van ERTMS is het glashelder: dit doen we samen en het wordt steeds concreter. Nu is het een mooi moment om met elkaar te delen waar we staan en wat we nog meer willen. Daarom organiseerden wij het tweede ERTMS Congres op 14 juni 2022 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Het motief van de dag was: TIME TO ACT. En zo hebben we het programma ook samengesteld. Het programma zag er als volgt uit. Klik op de tegeltjes van de verschillende progammaonderdelen voor meer informatie over dat betreffende onderdeel.

10:00 - 11:00 ontvangst met koffie en thee
11:00 - 12:00 plenaire opening
12:00 – 13:00 aan tafels aan de slag met een casus
13:00 - 14:00 lunch
14:00 - 15:00 eerste ronde deelsessies
15:00 – 15:30 pauze
15:30 - 16:30 tweede ronde deelsessies
16:30 – 16:45 pauze
16:45 – 17:30 aan de slag met een casus
17:30 – 18:00 plenaire afsluiting
18:00 – 19:30 drankje en maaltijd vullende hapjes

 Luister hier naar de podcast die gemaakt is tijdens het congres!

Het deelsessieprogramma kent drie pijlers:

Samenwerken. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan of nog vorm moeten krijgen én die essentieel zijn voor het slagen van ERTMS. Van samenwerken in de keten (Ketenbeheer) tot samenwerking tussen ERTMS en ATO, of met buurlanden. Hoe doen we dit nu al? Hoe kunnen we dit verder verbeteren?

Digitalisering. ERTMS biedt nieuwe digitale mogelijkheden voor het Europees treinvervoer en zorgt voor een schat aan data. Hoe delen en beschermen we deze data op een verantwoordelijke manier? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen klaar is voor de digitale omslag binnen het treinvervoer? Smart-technology, AI, cybersecurity, privacy en digital skills.

Innovaties. ERTMS is een platform vol nieuwe mogelijkheden tot innovatie. De trein wordt een geduchte concurrent voor het wegtransport en er zijn grote transformaties in de hardware en software van het treinvervoer. De innovaties raken ook de manier waarop we werken en het proces wordt ingericht.

Plenair Programma

Er zijn geen onderdelen.

De programmadirectie ERTMS heeft de regie over het realiseren van ERTMS in Nederland. Daarvoor voeren we samen met implementerende organisaties veel projecten uit, die allemaal leiden tot het aanpassen van het spoorvervoersysteem. De Programmadirectie ERTMS bepaalt op basis van de eisen van het ministerie de kaders voor het realiseren van ERTMS. Daarvoor werken we samen met de implementerende organisaties (IO's). De IO's zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ombouwen van infrastructuur en materieel. Zij ontwerpen de wijzigingen en voeren het uit. De Programmadirectie ERTMS bewaakt de manier waarop de resultaten tot stand komen. Het controleert of die aan de randvoorwaarden en de programmadoelen voldoen. En toetst of de resultaten genoeg zijn voor een goed functionerend vervoersysteem. De Programmadirectie ERTMS regisseert de realisatie van ERTMS. De implementerende organisaties moeten het werk straks doen en ERTMS daadwerkelijk implementeren. Kijk voor meer informatie over ERTMS op http://www.ertms.nl.

Deelsessies ronde 1

Er zijn nog geen onderdelen of geen onderdelen gevonden.

Deelsessies ronde 2

Er zijn nog geen onderdelen of geen onderdelen gevonden.

Chats